Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 10 czerwca 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Jerzy Zajko-Ignatowicz

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 14 czerwca 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Jerzy Zajko-Ignatowicz

Twoje kondolencje