Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 05 kwietnia 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Zenon Jabłoński

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 09 kwietnia 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Zenon Jabłoński

Twoje kondolencje