Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Zbigniew Stanisławski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 04 lipca 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Zbigniew Stanisławski

Twoje kondolencje