Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 04 kwietnia 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Zbigniew Kwietniewski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 08 kwietnia 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Zbigniew Kwietniewski

Twoje kondolencje