Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 06 sierpnia 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Zbigniew Kinne

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 21 sierpnia 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Zbigniew Kinne

Twoje kondolencje