Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 listopada 2020 odeszła od nas

Ś.p.

Wiktoria Kuś

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 24 listopada 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Wiktoria Kuś

Twoje kondolencje