Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 01 czerwca 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Victor Krzysztofik

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 06 czerwca 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Victor Krzysztofik

Twoje kondolencje