Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 09 marca 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Teresa Biskup

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 14 marca 2019 na Cmentarzu Zdroje w Szczecinie.

Teresa Biskup

Twoje kondolencje