Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 08 września 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Tadeusz Stańko

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 14 września 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Tadeusz Stańko

Twoje kondolencje