Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 12 października 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Tadeusz Pietraszkiewicz

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 18 października 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Tadeusz Pietraszkiewicz

Twoje kondolencje