Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Tadeusz Nestorowicz

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 05 lipca 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Tadeusz Nestorowicz

Twoje kondolencje