Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 listopada 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Tadeusz Kwiatkowski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 23 listopada 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Tadeusz Kwiatkowski

Twoje kondolencje