Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 lipca 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Tadeusz Grudzień

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 20 lipca 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Tadeusz Grudzień

Twoje kondolencje