Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 czerwca 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Stanisława Prażucha

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 07 czerwca 2019 na Cmentarzu Zdroje w Szczecinie.

Stanisława Prażucha

Twoje kondolencje