Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 17 czerwca 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Stanisław Dębski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 20 czerwca 2020 na Cmentarzu Płonia w Szczecinie.

Stanisław Dębski

Twoje kondolencje