Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 08 stycznia 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Sławomir Jastrzębski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 16 stycznia 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Sławomir Jastrzębski

Twoje kondolencje