Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 23 września 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Sebastian Depa

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 27 września 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Sebastian Depa

Twoje kondolencje