Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 08 maja 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Ryszard Czyż

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 13 maja 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ryszard Czyż

Twoje kondolencje