Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 listopada 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Ryszard Budzowski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 24 listopada 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ryszard Budzowski

Twoje kondolencje