Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 sierpnia 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Robert Wasielewski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 03 września 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Robert Wasielewski

Twoje kondolencje