Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 09 sierpnia 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Piotr Modrzejewski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 11 września 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Piotr Modrzejewski

Twoje kondolencje