Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 03 grudnia 1947 odszedł od nas

Ś.p.

Piotr Grygowski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia content'> na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Piotr Grygowski

Twoje kondolencje