Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 23 września 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Patrycja Wyderka

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 27 września 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Patrycja Wyderka

Twoje kondolencje