Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 10 września 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Monika Żyngiel

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 28 września 2019 na Cmentarzu Dąbie w Szczecinie.

Monika Żyngiel

Twoje kondolencje