Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 06 września 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Michał Antecki

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 20 września 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Michał Antecki

Twoje kondolencje