Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 2018 odeszła od nas

Ś.p.

Marta Sarnowska

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 04 lipca 2018 na Cmentarzu Dąbie w Szczecinie.

Marta Sarnowska

Twoje kondolencje