Mobile Menu
Marian Sobkowiak

Marian Sobkowiak

  • Data urodzenia: 0000-00-00
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 2017-02-10
  • Miejsce pochówku: Gostyń

Marian Sobkowiak urodził się 7 grudnia 1924 roku w Gostyniu. Istotne piętno na jego życiorysie odcisnęła II wojna światowa. W wieku 16 lat przystąpił do Tajnej Organizacji Wojskowej \"Czarny Legion\", która w kwietniu 1940 roku zawiązała się na terenie ziemi gostyńskiej. W kwietniu 1941 został aresztowany. Trafił do więzienia w Rawiczu, a następnie do Zwickau. Wyrokiem z 13 maja 1942 roku skazany został na 2 lata obozu karnego. Przebywał w obozach koncentracyjnych w Gross-Rosen i Sachsenhausen.
Po powrocie do Gostynia pracował zawodowo. Przez wiele lat związany był z drukarstwem. Równocześnie angażował się w pracę organizacji kombatanckich – Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a potem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Ze swoimi kolegami, głównie czarnolegionistami, którzy tak jak on przeżyli wojnę, podjął działania na rzecz upamiętnienia losów zgilotynowanych w Dreźnie w czerwcu 1942 roku członków tej organizacji. 

W latach 70. ubiegłego stulecia był współinicjatorem nawiązania kontaktów ze związkiem niemieckich antyfaszystów. Relacje te zaowocowały cyklem działań na rzecz pojednania między Polakami a Niemcami. Gdy w Dreźnie zrodziła się idea odbudowy zniszczonego w wyniku bombardowania miasta w lutym 1945 roku Kościoła Marii Panny (Frauenkirche), Marian Sobkowiak należał do grupy inicjującej w Gostyniu publiczną zbiórkę na ten cel. Za zebrane pieniądze, przy wsparciu samorządu, sfinansowano rzeźbę z piaskowca w kształcie płomienia, którą przekazano w roku 1999. Wieńczy ona jedną z wież zrekonstruowanego i poświęconego w 2005 roku kościoła, uważanego za światowy symbol pojednania.

Za swą działalność na tym polu Marian Sobkowiak był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany – nie tylko na szczeblu lokalnym. W roku 2006 przyznany mu został \"Laur Gostynia\", trzy lata później otrzymał Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a także tytuł \"Zasłużony dla Powiatu\", w roku 2010 odebrał Medal Honorowy Miasta Drezna, zaś w roku 2015 – Medal \"Misja Pojednania\".

25 czerwca 2005 roku na cmentarzu katolickim w Dreźnie odsłonięto uroczyście tablicę upamiętniającą śmierć na gilotynie 12 członków \"Czarnego Legionu\", ufundowaną dzięki hojności parafian gostyńskiej parafii farnej. To miejsce pamięci jest efektem wieloletnich starań, w które aktywnie angażował się Marian Sobkowiak. Był on także inspiratorem działań, w których efekcie z inicjatywy środowiska kombatanckiego na cmentarzu w Gostyniu stanął pomnik poświęcony \"Czarnemu Legionowi\". Na pamiątkowej tablicy umieszczono nazwiska członków tej organizacji zgilotynowanych w Dreźnie oraz zamęczonych w licznych obozach pracy i obozach koncentracyjnych. Odsłonięcie nastąpiło 13 czerwca 2010 roku.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na środę 15 lutego. Rozpoczną się o godzinie 12.30 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gostyniu. Po mszy nastąpi złożenie trumny do grobu na gostyńskim cmentarzu przy ul. Jana Pawła II.

Wspomnienie dodane przez Mariusz Czajka

Twoje wspomnienia