Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 11 października 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Marek Bąk

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 06 listopada 2019 na Cmentarzu Dąbie w Szczecinie.

Marek Bąk

Twoje kondolencje