Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 czerwca 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Łukasz Kaczorowski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 26 czerwca 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Łukasz Kaczorowski

Twoje kondolencje