Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 czerwca 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Leszek Budkowski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 23 czerwca 2020 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Leszek Budkowski

Twoje kondolencje