Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 września 2018 odszedł od nas

Ś.p.

Lech Jasiński

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 25 września 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Lech Jasiński

Twoje kondolencje