Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 06 lipca 1991 odeszła od nas

Ś.p.

Krystyna Waszczyńska

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia content'> na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Krystyna Waszczyńska

Twoje kondolencje