Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 04 czerwca 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Krystyna Łutowicz

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 11 czerwca 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Krystyna Łutowicz

Twoje kondolencje