Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Krystyna Gryszka

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 20 września 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Krystyna Gryszka

Twoje kondolencje