Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 sierpnia 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Krystyna Dębska

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 27 sierpnia 2019 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Krystyna Dębska

Twoje kondolencje