Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 03 czerwca 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Kazimierz Jańczuk

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 08 czerwca 2019 na Cmentarzu Zdroje w Szczecinie.

Kazimierz Jańczuk

Twoje kondolencje