Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 30 września 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Kazimiera Jereczek

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 04 października 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Kazimiera Jereczek

Twoje kondolencje