Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 grudnia 1983 odeszła od nas

Ś.p.

Katarzyna Przech

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia content'> na Cmentarzu Zdroje w Szczecinie.

Katarzyna Przech

Twoje kondolencje