Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 maja 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Józefa Łukasiewicz

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 15 maja 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Józefa Łukasiewicz

Twoje kondolencje