Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 06 maja 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Joanna Pisarek

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 13 maja 2019 na Cmentarzu Zdroje w Szczecinie.

Joanna Pisarek

Twoje kondolencje