Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 czerwca 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Jerzy Wrzesniak

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 19 czerwca 2020 na Cmentarzu Zachodnim w Szczecinie.

Jerzy Wrzesniak

Twoje kondolencje