Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 06 czerwca 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Jan Mazur

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 10 czerwca 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Jan Mazur

Twoje kondolencje