Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 07 maja 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Jan Gruszczyński

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 10 maja 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Jan Gruszczyński

Twoje kondolencje