Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 maja 2020 odszedł od nas

Ś.p.

Jan Bazylewski

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 25 maja 2020 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Jan Bazylewski

Twoje kondolencje