Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 27 maja 2018 odeszła od nas

Ś.p.

Jadwiga Jankowska

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 01 czerwca 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Jadwiga Jankowska

Twoje kondolencje