Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 13 października 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Ireneusz Ludwicki

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 17 października 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ireneusz Ludwicki

Twoje kondolencje