Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 13 października 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Irena Sikora

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 17 października 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Irena Sikora

Twoje kondolencje