Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 października 2019 odeszła od nas

Ś.p.

Irena Pawłowska

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 18 października 2019 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Irena Pawłowska

Twoje kondolencje