Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 02 września 2018 odeszła od nas

Ś.p.

Irena Baraniewicz

Pożegnanie Drogiej Zmarłej nastąpi dnia 05 września 2018 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Irena Baraniewicz

Twoje kondolencje