Mobile Menu

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 09 maja 2019 odszedł od nas

Ś.p.

Hubert Kaczmarek

Pożegnanie Drogiego Zmarłego nastąpi dnia 13 maja 2019 na Cmentarzu Płonia w Szczecinie.

Hubert Kaczmarek

Twoje kondolencje